Hyödyllisiä vinkkejä

Helppoja ja kevyitä jogurttimunkkeja uunissa

64views

– – ν οικογÎνεια.

… τιάχνονται Ï‡Ï‰Ï Î¯Ï‚ αυ ες και Ï‡Ï‰Ï Î¯Ï‚ Î²Î¿Ï Ï„Ï…Ï Î¿, οπÿŒÏ„ε εÎÏεμ α τα α πΠ¿Î»Î±Î¼Î²Î¬Î½Î¿Ï…με Ï€Î¿Î»Ï ÏƒÏ…Ï‡Î½Î¬. ΕπιπλÎον, η Î¶Ï Î¼Î· τους τα Î´Î¹Î±Ï„Î·Ï ÎµÎ Î¬ για Ï€Î¿Î»Ï ÎºÎ±Î¹Ï ÏŒ.

Υλικά για 9 ντόνατς

600 Î³Ï . Î±Î»ÎµÏ Ï Î¹

7 Î³Ï . Î¾Î·Ï Î® μαγιά Î¼Ï€Ï Ï Î±Ï‚

10 Î³Ï . Î¶Î¬Ï‡Î±Ï Î· (για να ÎµÎ½ÎµÏ Î³Î¿Ï€Î¿Î¹Î®ÏƒÎµÏ„Îµ τη μαγμ)

125 Î³Ï . Î³Î¹Î±Î¿Ï Ï Ï„Î¹

200 ml γάλα ζεστό

120 Î³Ï . Î¶Î¬Ï‡Î±Ï Î·

80 Î³Ï . ηλιÎλαιο

1 λεμόνι Ï„Ï Î¹Î¼Î¼Îνο

0,5 Î³Ï . βανιλλίνη

Î£Ï€Î¿Ï Îλαιο για τηγάνισμα

A

ΕκτÎλεση

… „î · î¼î ± î³îkuuta îºî ± î¹ î´ï î¿ îºî¿ î ï„ î ± î »î¬[‡Î±Ïη±Î¹Ï„ηβανιλϯνη

Î Ï Î¿ÏƒÎ¸Îτου με σταδιακά το αλ, Î±Ï Ï‡Î¹ÎºÎ – …” ι να Îχου με μια Î¶Ï Î¼Î· απαλή κακÎλ

O ζουμε μεμβά νη και αφήνουμε να φου λασιαστεί σε όγκο ( ¸Î± Ï‡Ï ÎµÎ¹Î±ÏƒÏ„Î¿Ï Î½ Ï€ÎµÏ Î¯Ï€Î¿Ï… 90 λεπτά). Όταν η Î¶Ï Î¼Î· Îχει φου ίγουμε με τη A ι να Ï †Ï„άσει η Î¶Ï Î¼Î· είναι Ï€ÎµÏ Î¯Ï€Î¿Ï… 1,5 º.

… ουπάτ το Î … ÎºÏ ÎºÎ»Î¿Ï…Ï‚ δ ιαμÎÏ„Ï Î¿Ï… 10 εκ. ÎœÎσα στον ÎºÏ ÎºÎ»Î¿ αυτό, Ï‡Ï Î·ÏƒÎ¹Î¼Î¿Îο¹Î¼Î¿ÎοΠνα Î¼Î¹ÎºÏ ÏŒÏ„ÎµÏ Î¿ ÎºÎ¿Ï…Ï €Î¬Ï„ κάνουμε Ï„Ï Ï Ï€Î±. «

ÎŽÏƒÏ„ÎµÏ Î± τα τοποθετοΠμε σε Îνα Îνο με Ï‡Î±Ï Ï„Î – με Îνα πανί για άλλα 20 λεπτά. « ¿Ï…με 180 °C 20 °C.

Μόλις ÏˆÎ·Î¸Î¿Ï Î½ τα ντόνατς τα αÎίΠ¼Îµ Î½ÎµÏ ÏŒ όσο είνα – · άχνη. – τική απόλαυση.

Leave a Response

Akseli Herlevi
Hei! Nimeni on Akseli Herlevi ja olen kulinaarinen asiantuntija. Minulla on laaja kokemus ravintola-alalta, sekä useiden keittokirjojen kirjoittaja ja säännöllinen puhuja kulinaarisissa tapahtumissa ja festivaaleilla. Toivon inspiroivani sinua luomaan epätavallisia gastronomisia nautintoja.