Hyödyllisiä vinkkejä

Tarte Tatin: Resepti kuuluisalle ranskalaiselle ylösalaisin omenapiirakkaalle

68views

– .

Tarte Tatin … στην κουζίνα των αδελφών Tatin ÎÎÎ8.8.8. ˆÎ½Î ± Î¼ÎµÏƒÎ·Î¼Ï … πό τις Î±Î´ÎµÏ Ï†ÎÏ‚ – … ±Î½. – · και την ψησε στο Ï†Î¿Ï Ï Î½Î¿.

Όταν σÎÏ Î²Î¹Ï Îµ την Ï„Î¬Ï Ï„Î± όλοι ξÎλεÎεÎΠν και πολ … τας Îφτασε στο Î Î±Ï Î¯ÏƒÎ¹ και φυ είναι γνω στΠ® σε όλο τον κόσμο. … εν Î¼Ï€Î¿Ï ÎµÎ¯ να του αντισταθεί.

Υλικά

Για τη Î¶Ï Î¼Î·

210 Î³Ï . Î±Î»ÎµÏ Ï Î¹

105 Î³Ï . Î²Î¿Ï Ï„Ï…Ï Î¿

75 Î³Ï . ÎºÏ Ï Î¿ Î½ÎµÏ ÏŒ

Βλάτι

Για τα μήλα

8 Ï€Ï Î¬ÏƒÎ¹Î½Î± μήλα

250 Î³Ï . Î¶Î¬Ï‡Î±Ï Î·

250 Î³Ï . Î²Î¿Ï Ï„Ï…Ï Î¿

400 Î³Ï . Î½ÎµÏ ÏŒ

2.

Για την ÎºÎ±Ï Î±Î¼Îλα

225 Î³Ï . άχνη Î¶Î¬Ï‡Î±Ï Î·

225 γÏ

80 Î³Ï . Î½ÎµÏ ÏŒ

Για την ÎµÏ€Î¯ÏƒÏ„Ï Ï‰ÏƒÎ·

2 astetta. ÏƒÎ¿Ï Ï€Î±Ï‚ Î¼Î±Ï Î¼ÎµÎ»Î¬Î´Î± Î²ÎµÏ Î¯ÎºÎ¿ÎºÎ¿

ΕκτÎλεση

… η, το βο … ºÎ±Î¹ Ï„Ï Î¯Î²Î¿Ï… … Î²Ï ÎµÎ³Î¼Îνης άμμου. Î Ï Î¿ÏƒÎ¸Îτουμε το Î½ÎµÏ ÏŒ και πλάθου ια να σχημΠ±Ï„ιστεί μια σφιχτή Î¶Ï Î¼Î·.

ΜεταφÎÏ Î¿Ï…Î¼Îµ τη Î¶Ï Î¼Î· το μείγμε ιφάνεια ÎµÏ Î³Î±ÏƒÎ¯Î±Ï‚ κΠ±Î¹ ζυμώνουμε Î³Ï Î®Î³Î¿Ï Î± για να µÎ¯, αλλά να γίνει λεία. Σχηματίζου με μια μπάλα και με α νî¬îstoult μïƒî ± ïƒîµ î´ï î¿ ï † ï î »î î î ± ‡ î ± ï ï„ î¹î¿ï ïˆî · ïƒî¯îî ± ï î îï €. Βάζουμε τη Î¶Ï Î¼Î· στο ψυ ³Î¹Î± Ï„Î¿Ï…Î»Î¬Ï ‡Î¹ÏƒÏ„ον μισή ÏŽÏ Î±.

Για την ÎºÎ±Ï Î±Î¼Îλα

Σε μια ÎºÎ±Ï„ÏƒÎ±Ï ÏŒÎ»Î± βάζου ο Î½ÎµÏ ÏŒ. … ια κουτά λα και μετά δεν Î±Î½Î±ÎºÎ±Ï„ÎµÏ Î¿Ï…Î¼Îµ ουμε μετά Ï„Ï Î¿ … ‡Î±Ï η να ψηθεί και να ÎºÎ±Ï Î±Î¼ÎµÎ»ÏŽÏÒµ. Όταν η ÎºÎ±Ï Î±Î¼Îλα Ï€Î¬Ï ÎµÎ¹ Îνα Î‰Ï Î±Î¯Î¼ÎÎÎίο Ï Î½Î¸ÏŒ Ï‡Ï ÏŽÎ¼Î±, … … ν πάτο.

Για τα μήλα

” Î ¿Ï…δίζουμε και τα κόβου Βάζου με μια ÎºÎ±Ï„ÏƒÎ±Ï ÏŒÎ»Î± με νεÏ‎Ï·Ï Î¬. A A τά βυθίζο υμε τα κομμάτια μήλου Î³ÎµÎ¹Ï ÎµÏ Î¿Î½Ï„Î¬Ï Ï „î ± î³î¹î ± ï € îµï î¯ï € î¿ï… 10 î» îµï € ï „î¬ ïƒîµ ï ‡ î ± î¼î · î» î® ï ï ï ‰ ï „Î · î® ï ï ï ï ‰ ï î[[[

Î’Ï†Î±Î¹Ï Î¿Ï Î¼Îµ τα μήλα όταν είναι λά Î ¬Î¸Î¹ÎºÏ„α, τα ÏƒÏ„Ï Î±Î³Î³Î¯Î¶Î¿Ï… ¸ÎµÏ „Î¿Ï Î¼Îµ σε πιατÎλα. Συ νεχίζου α μήλα κΠ±Î¹ τα αφήνουμε να ÎºÏ Ï…ÏŽÏƒÎ¿Ï…Î½.

Î£Ï Î½Î¸ÎµÏƒÎ· και Î¼Î±Î³ÎµÎ¯Ï ÎµÎ¼Î±

« λου ÏƒÏ „ο ταψί, πάνω από την ÎºÎ±Ï Î±Î¼Îλα (Ï€Îου ι ÎºÏ Ï Î±), τακτοποιώντας τα ακτινωτινωτινωϓ Ï Î¿Î³Î³Ï. … ±Î¼Îλα και γεμίζου Î¼îµ œïî »î¿ ï„ î¿ ï „î ± ïˆî¯ ï ‡ ï ‰ ï î¯ï î î½î ± î ± ï † î®î½îï… î¼îµ îºîµîî½îlaa.

Î’Ï†Î¿Ï ÎºÎ±Î»Ï ÏˆÎ¿Ï… ώτο Î³Ï Ï Î¿ Î¼Î®Î»Ï ‰Î½, Ï„Î±ÎºÏ„Î¿Ï€Î¿Î¹Î¿Ï Î¼Îµ αυτά που πεý εÏÏ Î½Ï‰ Î±Ï €ÏŒ τα άλλα με το ÏƒÏ„Ï Î¿Î³Î³Ï…Î»ÏŒ μÎÏ Î¿Î Î¬Î½Ï ‰.

Πάνω από τα μήλα βάζου ”Ï Ï …πάμε με Îνα Ï€Î¹Ï Î¿Ï Î½Î¹. … Ï‚ 180 Î²Î±Î¸Î¼Î¿Ï Ï‚ για 35-40 λεπτά Ï€ÎµÏ Î¯Ï€Î¿Ï…, μετά βγάζουμζου από τον Ï†Î¿Ï Ï Î½Î¿ και το αναποδüÒÒõÏ…Ï Î¯Î Ï‰Ï‚ σε Ï €Î¹Î±Ï„Îλα ÏƒÎµÏ Î²Î¹Ï Î¯ÏƒÎ¼Î±Ï„Î¿Ï‚.

… ¯ÏƒÎµÎ¹ καλά. Î£ÎµÏ Î²Î¯Ï Î¿Ï…Î¼Îµ και απολαμβάνουμε.

Leave a Response

Akseli Herlevi
Hei! Nimeni on Akseli Herlevi ja olen kulinaarinen asiantuntija. Minulla on laaja kokemus ravintola-alalta, sekä useiden keittokirjojen kirjoittaja ja säännöllinen puhuja kulinaarisissa tapahtumissa ja festivaaleilla. Toivon inspiroivani sinua luomaan epätavallisia gastronomisia nautintoja.