Hyödyllisiä vinkkejä

Maukkaimmat tavat keittää hirssiä

71views

Î ÏŽÏ‚ να Î¼Î±Î³ÎµÎ¹Ï Îψετε το ÎºÎµÏ‡Ï Î¯

Για Ï€Î¿Î»Ï ÎºÎ±Î¹Ï ÏŒ, το ÎºÎµÏ‡Ï Î¯ χÏÿ®ÿÒùιΠε ÎµÏ…Ï Îως A ε ξεχασμÎνο. … ¹Î± Î±Î½Î±ÏƒÏ„Ï Î¿Ï * ±Ï ετÎÏ‚ Ï ”ου.

– €Î»Î¿Ï σιο σε πομα συ στατικΠ…εξία μας. – ότητες Ï€Ï Ï ‰Ï„εϊνών.

– ” στα Î½Ï Ï‡Î¹Î±. ΕπιπλÎον, ÏƒÏ Î¼Ï†Ï‰Î½Î± με φελεί και τη Î ´Î¹Î¬Î¸ÎµÏƒÎ·. Με λίγα λόγια, μια Ï…Ï€ÎµÏ Ï„Ï Î¿Ï†Î® οφή όψεις. Σας Î¹Î½Ï„Ï Î¹Î³ÎºÎ¬Ï Î±Î¼Îµ; Î’Ï‚ Î´Î¿Ï Î¼Îµ μαζί πώς να Î¼Î±Î³ÎµÎ¹Ï Î¼Îˆ µÏ‡Ï ί.

A ‡Ï ί

Το πιο διαδεδομÎνο είδος στÎε ναι το Î ±Ï€Î¿Ï†Î»Î¿Î¹Ï‰Î¼Îνο ÎºÎµÏ‡Ï Î¯ , δηλαδή » Î¿Ï Î´Î±. ÎœÏ€Î¿Ï Î¿Ï Î¼Îµ πλÎον να το Î²Ï Î¿Ï Î¼Îµ εΠοιοδήπΠ¿Ï„ε ÏƒÎ¿Ï Ï€ÎµÏ Î¼Î¬Ï ÎºÎµÏ„. Δεν Ï‡Ï ÎµÎ¹Î¬Î¶ÎµÏ„Î±Î¹ να το μου»» €Ï Îπει να Ï „ο Ï€Î»Ï Î½ÎµÏ„Îµ με Î½ÎµÏ ÏŒ. Όταν είναι ÎºÎ±Î¸Î±Ï ÏŒ, αφήνεϱε ναε να ει για Îνα Ï„ÎÏ„Î±Ï Ï ”ο.

Μετά από αυτό το διάστημα, Ï Î¯ùÏ‎µÎ Î¿ÏƒÏŒÏ„Î·Ï Î± Î½ÎµÏ Î¿Ï Î´Î¹Ï€Î»Î¬ÏƒÎ¹Î± σε όγκο σε μΠ»Î±: για άδειγμα, νΠ± φλ ιτζάνι ÎºÎµÏ‡Ï Î¯ και Î´Ï Î¿ φλιτζλιτζάÎÎ. Όταν Î²Ï Î¬ÏƒÎµÎ¹ το Î½ÎµÏ ÏŒâ€“ ας θυμηÎθ άτι – Ï 20 ά. Σβήνετε τη φωτιά, σκεπάζετεζετεΠºµÎµÏ„ε ºÎ±Î¹ Ï€ÎµÏ Î¹Î¼Îνετε να φ ουσκώσει για λίγα λεπτά.

ΒποφλοιωμÎνο ÎºÎµÏ‡Ï Î¯

Μόλις Î¼Î±Î³ÎµÎ¹Ï ÎµÏ…Ï„ÎµÎ¯ το κεÏÏ‡Ï Î¯, Î¼Î¿Ï Î¯ Ï€Ï Î±Î³Î¼Î±Ï„Î¹ÎºÎ¬ να το Î ±Ï€Î¿Î»Î±Ï σουμε όπως θÎλουμε . Η Î³ÎµÏ ÏƒÎ· και η ευελιξία του θα ου µÎ¹. ÎœÏ€Î¿Ï Î¿Ï Î¼Îµ να οσθÎσου με αι ÏŒÏƒÏ€Ï Î¹Î± ή να Ï„Î – ά. Εάν θÎλετε, Î¼Ï€Î¿Ï ÎµÎ¯Ï„Îµ να το ¼Îµ τα ίδια τα λαχανικά, Ï€Ï Ïτα ÏƒÎ¿Ï„Î¬Ï Î¿Î½Ï„Îας το €Ï οσΠ¸Îτοντας λίγο-λίγο ζεστό ζωμό

– €Î¿Ï… Ï€Ï Îπει να δοκιμάσετε. « ºÎ±Î¹ τα ÎºÎ±Ï Ï… … Î’ÎºÏ Î¹Î²ÏŽÏ‚ λόγω της λεπτής και Îου ÎµÏ ÏƒÎ·Ï‚ το Ï… , το ÎºÎµÏ‡Ï Î¯ Ï„Î±Î¹Ï Î¹Î¬Î¶ÎµÎ¹ ³Î»Ï…κά. Βν σας Ï€ÎµÏ Î¹ÏƒÏƒÎµÏ ÎµÎ¹, Î±Ï€Î¿Î»Î±Ï ÏƒÏÏÎ Ï„Î ¿ μÎλι, πασπα λίζοντας με Ï„Ï Î¹Î¼Î¼Îνη κανÎλù±Î½Îλù± ίÎλ λοκομμÎνα αποξΠ·Ï αμÎνα Ï†Ï Î¿Ï Ï„Î±.

A ½Î¿

Έχετε σκεφτεί ποτΠνα ÎµÏ„Î¿Î¹Î¼Î¬ÎµÎ¼Î¬Ï Î±Ï€ÏŒ ÎºÎµÏ‡Ï Î¯; Ένα Ï€Ï Ï‰Ï„ÏŒÏ„Ï…Ï€Î¿ πιάτο και Ï€Î¿Î»Î Ï€Î¿Î»Ï Î. ””οιμάζοντας το σε ζωμό, ÏƒÎ¿Ï„Î¬Ï ¿ με λΠ¯ γο ελαιόλαδο και ψι» ¹. Ο ζωμός Ï€Ï Îπει να Î±Ï€Î¿Ï Ï Î¿Ï†Î·Î¼ÏŒÏ®.

– – Î±Ï Î¹ÏƒÎ¼Îνα λαχανικά, ίσως καμνÎλ ¬Î½Î¹ÎºÎ¿ Î¸Ï Ï…Î¼Î¼Î± Ï„ ισμÎνο. « αι, α « ή βουτ Ï Ï Î¿Ï…. … Ï †Î¬… Ψήνετε στον Ï†Î¿Ï Ï Î½Î¿ Ï€ÎµÏ Î¿Ï€Î¿Ï… τά στου Ï‚ 180°C και είναι Îτοιμο.

Leave a Response

Akseli Herlevi
Hei! Nimeni on Akseli Herlevi ja olen kulinaarinen asiantuntija. Minulla on laaja kokemus ravintola-alalta, sekä useiden keittokirjojen kirjoittaja ja säännöllinen puhuja kulinaarisissa tapahtumissa ja festivaaleilla. Toivon inspiroivani sinua luomaan epätavallisia gastronomisia nautintoja.